یکی از زیر ساخت های مهم که کمک بسیار مهم و شایانی به پیشرفت علم پزشکی در شناخت عوامل خطر (ریسک فاکتورها)،تشخیص ،پیشگیری و درمان بیماریها نمود، مطالعات اینده نگر مبتنی بر جمعیت (cohort) بود که از 60 سال پیش در آمریکا و انگلستان و سپس در سایر کشورهای اروپایی شکل گرفت و پس از حداقل 30 سال پیگیری توانست پزشکی مبتنی بر شواهد را تقویت و در حقیقت پی ریزی نماید.
در کشور ما ایران نیز پس از پایان جنگ تحمیلی مطالعات مبتنی بر جمعیت در تهران ،اصفهان ،و سپس گلستان شروع گردید
مطالعه اینده نگر مبتنی بر جمعیت بالغین ایرانی (Persian cohort) تلاش جدیدی بود که در دولت تدبیر و امید با مشارکت 17 دانشگاه علوم پزشکی طراحی و با هدف شناخت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و مداخلات پیشگیرانه موثر به اجرا درآمد.کوهورت پرشین مجموعه ای از 4 مطالعه در سنین مختلف با اهداف متفاوت شامل کوهورت نوزادان ،نوجوانان،بالغین،و سالمندان می باشد.کوهورت گلستان اولین مطالعه آینده نگر بزرگ سرطان در ایران و خاورمیانه با تمرکز بر روی سرطان گوارش فوقانی است ، مطالعه قند و لیپید در تهران نیز مطالعه دیگری است که در سال 1366 اغاز گردید در این مطالعه به بررسی بیماریهای هایپرتانسیون ،هایپر لیپیدمی ،دیابت،چاقی،مصرف سیگار و عوامل خطر بیماریهای غیر واگیر پرداخته شده است . کوهورت اصفهان در سال 1380 با هدف بررسی عوامل خطر بیماریهای قلبی کار خود را اغاز کرد و بعد از ان کوهورت چشم شاهرود در سال 1388 با هدف بررسی شیوع و بروز بیماریهای چشم در گروه سنی 40 الی 64 سال را ه اندازی گردید .
طرح پایش سلامت کارکنان به عنوان بخشی از کوهورت پرشین در بسیاری از دانشگاههای کشور از جمله شیرا ز،مشهد ، و تبریز در حال اجراست و وزارت بهداشت مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات شورای عالی سلامت را برعهده دارد که در قالب اجرای مطالعه هم گروهی سلامت کارکنان انجام می شود .
طرح پایش سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در بستر طرح ملی پرشین با هدف بررسی و ارزیابی عوامل خطر شغلی و غیر شغلی بیماریهای غیر واگیرشامل عوامل ژنتیکی،محیطی،اجتماعی،اقتصادی، عادات و رفتارهای شخصی و تغذیه ای 2000 نفر از اعضای هیات علمی ،کارکنان رسمی،پیمانی ،قراردادی و شرکتی به مدت 7 ماه با ظرفیت پذیرش روزانه 15 نفر انجام می شود. و هم اکنون در ساختمان مجاور بیمارستان بهار با 12 فضای فضای مجزا جهت انجام تست ها ،معاینات و پرسشگری در حال فعالیت می باشد.این فرایند شامل ازمایشات بیوشیمیایی و ادرار،تن سنجی (انتروپومتری)معاینه دهان و دندان، بادی انالیز و معاینه پستان، پرسشگری های عمومی ،بالینی ،تغذیه و روانشناسی می باشد. دعوت از همکاران برای طرح پایش سلامت از طریق هماهنگی با رابطین در هر بخش از دانشگاه و همچنین از طریق سیستم نوبت دهی اینترنتی صورت می گیرد .