تغذیه

در مطالعات

اپیدمیولوژیک پرسشنامه بسامد خوراک Food Frequency questionnaire یا FFQ معمولا مناسبترین روش ارزیابی برنامه غذایی در طولانی مدت میباشد. کاربرد آسان، هزینه نسبتاً کم و تخمین نسبتا سریع از دریافتهای معمول افراد، FFQ را به یک ابزار کاملاً کاربردی مبدل نموده است. از آن جایی که اعتبار پرسش نامه FFQ به خصوصیات ساختاری – جمعیتی بستگی دارد و به علت تغییرات زیاد در غذاهای مصرفی و فرهنگ غذایی جمعیت های مختلف، FFQ روا و پایا برای یک جمعیت، در جمعیت دیگر قابل استفاده نمی باشد و نیازمند ارزیابی مجدد روایی و پایایی خواهد بود و صحت و تکرارپذیری در اندازه گیری دریافت غذایی نشان دهنده روایی و پایایی پرسش نامه مورد استفاده می باشد، بنابراین قبل از کاربرد پرسش نامه FFQ، صحت و تکرارپذیری این پرسش نامه بومی شده باید ارزیابی و تأیید گردد. به این ترتیب نتایج حاصل از مطالعاتی که از FFQ روا و پایا استفاده کرده باشند قابل استناد خواهد بود. در زمینه بررسی ارتباط بین داده های حاصل از پرسش نامه FFQ و بیماری ها، رویکردهای مختلف ی وجود دارد. امروزه بحث الگوهای غذایی و ارتباط آن با بیماری ها نگرش مناسب و جدیدی در زمینه اپیدمیولوژی تغذیه ایجاد کرده است. از آن جایی که مردم، مواد مغذی و غذاها را به صورت جداگانه مصرف نمی کنند، بلکه ترکیبی از آن ها را دریافت می کنند که می توانند با یکدیگر تداخل یا اثر هم افزای ی داشته باشند، بنابراین نسبت دادن یک اثر به یک جزء رژیمی مشکل است. هر چند که هنوز هم بررسی ارتباط بین مواد مغذی و غذاها با خطر بیمار یها در اپیدمیولوژی تغذیه حایز اهمیت است، اما شواهد متعدد نشان داده اند کارآزمایی بالینی که بر روی یک ماده مغذی خاص متمرکز می شوند، در نشان دادن اثرات آن ماده مغذی چندان موفق نمی باشند.

در این روش پس از طراحی یا انتخاب پرسشنامه‌های استاندارد، تکرر و میزان مصرف هر یک از اقلام غذایی موجود در پرسشنامه در طول روز، هفته، ماه، فصل یا سال مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این روش به طور معمول یک بار در سال پرسشنامه‌ی FFQ از طریق مصاحبه با افراد تکمیل می‌گردد و سپس با توجه به پاسخ‌های داده شده، می‌توان عادات غذایی جامعه‌ی مورد مطالعه را مورد ارزیابی قرار داد.

در اکثر پژوهش‌ها فقط یک بار تکمیل پرسشنامه‌ها کافی است و تنها در مطالعات کوهورت (آینده نگر) نیاز است که بسته به هدف و طول مدت مطالعه، دفعات تکمیل پرسشنامه افزایش یابد.در این روش، افراد در خصوص عادات غذایی و میزان و تکرر مصرف معمول غذاها مورد پرسش قرار می‌گیرند، از این رو ضریب خطای پاسخ‌های داده شده تا حد زیادی به حافظه و تخمین صحیح میزان مصرف توسط فرد پرسش شونده وابسته است.

پرسشنامه بسامد مصرف خوراک چیست؟

پرسشنامه بسامد خوراك ، ابزاري براي تعيين بار مصرف اقالم غذايي افراد در طی یک سال گذشته مي باشد. در پرسشنامه کوهورت پرشين، گزيده اي از مواد غذايي که معموال افراد در طول يک سال گذشته مصرف کرده اند، گرد آوري شده است.

هدف از این مطالعه بهبود سلامت کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی میباشد زندگی امروزی به نوعی بر همگی ما تاثیر می گذارد. اگر مداوم تحت فشارعصبی و استرس باشیم و کارهایمان را باعجله انجام دهیم، بدین معناست که حتی اگر بخواهیم که خوب هم غذا بخوریم، اغلب نمی توانیم.                                   

می خواهیم که بهترین غذاهای کامل را با کیفیت عالی بخریم، آماده کنیم، بپزیم و بخوریم، اما رسیدگی به امور خانوادگی و شغلی وقت کافی برایمان باقی نمی گذارد و مجبور می شویم به غذاهای سریع، حاضری و آماده و غذای رستوران رو بیاوریمکه همه آن ها به احتمال زیاد کمبود ویتامین و مواد معدنی دارند.  سلامتی ما بستگی به این موضوع نیز دارد که تا چه حد غذا را جذب و مواد مغذی حاصله از آن را هضم می کنیم. مشکلاتی نظیر افزایش وزن، فقدان انرژی، بی خوابی، سردرد، افسردگی و تغییر حالات رفتاری را گاه می توان به طور مستقیم در کمبود های تغذیه ای جُست.

Healthy and Junk Food and Human Silhouettes

در بخش ایستگاه های تغذیه با پرسشنامه پايش و ارزشيابي تغدیه و پرسشگران تغذیه همراه می شویم، این پرسشنامه در جهت بررسی وضعیت تغذیه و الگو ها و عادات غذایی است، این پرسشنامه تغذیه سالم را، به عنوان یکی از مهمترین جنبه های سلامت شناخته شده می داند که برعملکرد جسمی و فکری افراد تاثیر زیادی دارد.

 

درحال حاضر ارتباط الگوی غذایی با بیماریهایی مانند دیابت، بیماری-های قلبی عروقی، سرطان ها و… به خوبی شناخته شده است. متخصص از شما می خواهد پرسشنامه ای را پاسخ دهید که نحوه زندگیتان، نشانه ها و برنامه رژیم غذایی تان را بررسی و ثبت کند. سطوح ویتامین ها و مواد معدنی موجود در بدنتان را بررسی و برای کمبود ها ارزیابی می شوند.

Unhealthy junk food and healthy diet comparison. Food brain modern concept