پذیرش و عمومی

واژه سلامت هم مانند بسیاری از واژه های دیگر به صورت گسترده در گفتگوهای روزمره ما و در نوشتها و مقالات مورد استفاده قرار میگیرد بی انکه تعریف سلامت و مفهومی که دقیقا از ان بر ذهن داریم مشخص باشد.

سازمان بهداشت جهانی سلامت عمومی را سلامت کامل بدنی ،روانی،اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا ناتوانی تعریف میکند و همچنین ان را معادل یکی از روشها یا تدابیری میداند که برای جلوگیری از ابتلا به بیماری های روانی بکار میرود.

سلامت عمومی شامل :سلامت فیزیکی،سلامت شغلی،سلامت ذهنی، سلامت معنوی، سلامت اجتماعی، سلامت محیط زندگی و سلامت عاطفی میباشد به عقیده فروید ویژگی های خاصی برای سلامت عمومی ضرورت دارد که نخستین ویژگی خودآگاهیست یعنی هرانچه که ممکن است در ناخودآگاه موجب مشکل شود ،باید خودآگاه شود.خودآگاهی عنصر اصلی سلامت عمومیست و در شخص بالغ جایگزین تمایلات غریزی میشودپس باتوجه به اهمیت توسعه بهداشت عمومی برای برقراری عدالت اجتماعی در حوزه سلامت برآن شدیم سوالاتی در این زمینه در اسنتیشن عمومی پرسیده شود.

 

قسمت پذیرش:

 

در این قسمت با رابطین سلامت ارتباط برقرار میشود و هماهنگی های لازم صورت میگیرد.پذیرش یک هفته قبل و برای یاداوری ۲۴ ساعت قبل قبل از حضور،با فرد تماس میگیرد و نکاتی به ایشان یاداوری میشود ؛ازقبیل: ناشتا بودن، ترجیحا نرفتن به سرویس بهداشتی،داشتن ناخن وحداقل یک سانت موی رنگ نشده برای گرفتن نمونه، لباس راحتی ،درصورت استفاده از دارو همراه داشتن آن.همراه داشتن کارت شناسایی و کارت پرسنلی یادداشت کدپستی منزل(یا همراه داشتن قبض آب یا برق یا گاز) با حضور فرد در روز هماهنگ شده فرم رضایت نامه به فرد داده میشود وبا چک کردن کارت شناسایی یکسری اطلاعات و مشخصات فردی ثبت میشود و در نهایت یک کد ۱۲ رقمی بر روی فرمی به نام چک لیست نوشته شده و به فرد داده میشود؛ برای ورود به هریک از آیتم های بعدی همراه داشتن این چک لیست الزامیست.

پرسشگری عمومی:

در این قسمت سوالاتی از قبیل:

وضعیت اجتماعی و اقتصادی فرد سبک زندگی فعالیت بدنی در محل کار ،اوقات فراغت و …

سوابق شغلی

الگوی خواب

استفاده از تلفن همراه

استفاده از سموم

وآفت کش ها

 

از مراجعه کننده پرسیده میشود.