سلامت روان

پرسشنامه سلامت عمومی مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه تشخیص های بالینی، برای ردیابی کسانی که اختلالات روانی دارند، استفاده می شود .در بین ابزارهای سرند …

معاینات بالینی

سلامت جامعه مقوله ثابت وپايداري نيست،بلکه پروسه ای درحال تغيير است،که نيازبه مراقبت، مداخله و مديريت مستمر دارد. یکی ازبزرگترين چالشهایی كه سيستمهای بهداشتی ایران و سراسر جهان با آن …

تغذیه

در مطالعات اپیدمیولوژیک پرسشنامه بسامد خوراک Food Frequency questionnaire یا FFQ معمولا مناسبترین روش ارزیابی برنامه غذایی در طولانی مدت میباشد. کاربرد آسان، هزینه نسبتاً کم و تخمین نسبتا سریع …

پذیرش و عمومی

واژه سلامت هم مانند بسیاری از واژه های دیگر به صورت گسترده در گفتگوهای روزمره ما و در نوشتها و مقالات مورد استفاده قرار میگیرد بی انکه تعریف سلامت و …